Pojištění

Povinné revize v domě i bytě, na co si dát pozor?

Revize v rodinném domě či bytě jsou důležité z několika důvodů. Některé vyžaduje zákon, jiné požadují pojišťovny. Hlavně však jde o vaše zdravý a váš majetek. Proto je dobré revize nepodceňovat a dodržovat pravidelné kontroly. Co všechno vyžaduje pravidelnou revizi a jak často musí probíhat? To se dozvíte v tomto článku.

Pokud vlastníte nějakou nemovitost, ať už je to dům, byt či chata, máte ze zákona povinnost zajistit funkčnost a bezpečnost technických a požárně bezpečnostních zařízení v nich. Splnění této zákonné povinnosti poté můžete doložit revizními zprávami. Jestliže pravidelné údržby a kontroly dělat nebudete, tak se může stát, že v případě nehody dostanete z pojištění majetku proplacenou jen část škody, nebo dokonce vůbec nic. Krom toho je potřeba mít na paměti, že máte povinnost chovat se tak, abyste škodám předcházeli.

Dal jsem vám dohromady seznam zařízení, u kterých je potřeba provádět pravidelné revize i s termíny, jak často je potřeba kontroly provádět. Samozřejmě, aby byla revize uznatelná, musíte mít papír s razítkem od odborníka na to, že jsou zařízení v pořádku.

Povinné revize v rodinném domě

Revize rozvodů elektřiny

Revizi domovních rozvodů elektrického vedení musí odborník zkontrolovat při připojení do sítě. Revizi je potřeba také udělat při navýšení výkonu, případně při jakémkoliv zásahu do rozvodné skříně. Zákon následně nestanovuje nutnost pravidelných revizí, je však dobré je dělat z důvodu bezpečnosti a pro pojišťovny. Podle odborníků je dobré dělat revize rozvodů v rodinném domě jednou za 5 let. V případě koupě starší nemovitosti je dobré udělat mimořádnou revizi.

Revize hromosvodů

Na hromosvod se často zapomíná, přitom pro hromosvod platí povinnost pravidelných kontrol. První revize se provádí při prvním uvedení do provozu. Následně se pak pravidelné kontroly odvíjejí od data, kdy byl hromosvod na dům umístěný a to následovně:

 • Hromosvody instalované do 1. 2. 2009 mají povinnost revize jednou za 5 let.
 • U hromosvodů instalovaných po 1. 2. 2009 musíte provádět vizuální kontrolu každé 2 roky, úplnou revizi jednou za 4 roky.

V případě úderu blesku nebo po celkové rekonstrukci (oprava střechy, zateplení a další zásahy do stavby) je také vyžadována mimořádná revize hromosvodu.

Revize kotlů na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva je ze zákona povinná a musí se provádět každé 3 roky. Jedná se o kotle s příkonem od 10 kW do 300 kW a o krbové vložky, které jsou napojeny na radiátory a mají tepelný příkon víc než 10 kW.

Revize komínů a spalinových cest

U komínů a spalinových cest se rozlišují dvě činnosti: kontrola a čištění. Pro obě jsou pak stanovené povinné lhůty v závislosti na výkonu spotřebiče paliv (kotle nebo kamen) a druhu paliva (pevné, kapalné, plynné). U pevných a kapalných paliv hraje svou roli také topná sezóna, zda jde o celoroční nebo sezónní provoz.

 • U kotlů s výkonem do 50 kW je potřeba čistit se provádí kontrola jednou za rok. Čištění je nutné provádět u pevných paliv 3x ročně, u kapalných paliv 2x ročně a u plynných 1x za rok, to vše v případě celoročního provozu. U sezónního provozu jsou lhůty pro čištění u pevných paliv 2x ročně a u kapalných i plynných 1x za rok. U vyvložkovaných komínů stačí všechny činnosti sloučit do jedné každoroční procedury.
 • U kotlů s výkonem nad 50 kW je povinná kontrola i čištění u pevných paliv 2x ročně a v ostatních případech 1x za rok. Platí pro všechny provozy – celoroční i sezónní. 

Pokud komín nepoužíváte, nemusíte jej nechat kontrolovat, ale musí být jasně označen za nefunkční a chráněn před deštěm.

Revize plynových kotlů

U plynových zařízení (např. plynových kotlů, ohřívačů vody, sporáků) platí v domácnostech je nutná revize při prvním uvedení do provozu. Další revize plynových zařízení a spotřebičů v domácnostech povinné nejsou. I přesto je dobré plyn a plynové kotle nechat kontrolovat pravidelně, protože zákon nařizuje spotřebiče užívat bezpečně. Většina nových spotřebičů má pravidelnou kontrolu navíc uvedenou v návodu. Plynové kotle je ve většině případů dobré nechat seřídit a vyčistit jednou za rok. Jinak by vám neplatila záruka a pojišťovna by vám nemusela vyplatit plnění.

Povinné revize v bytě

Jestliže je v bytovém domě zřízeno SVJ (společenství vlastníku jednotek), stará se o revize pro celý dům. V případě bytového družstva obstarává revize představenstvo. Pokud takovéto zastoupení z nějakého důvodu nemáte nebo vám patří celý bytový dům, si budete muset hlídat níže uvedené revize.

Revize elektroinstalace

Pravidelná revize rozvodů je vyžadována pouze ve společných prostorách domu. U rozvodů, které odpovídají současným technickým požadavků, stačí revize každých 5 let. U starších rozvodů se doporučuje revize co 1-2 roky. V samostatných bytových jednotkách není revize elektroinstalace ze zákona nutná. Je však dobré ji dělat každých 5 let ve vašem vlastním zájmu.

Revize hromosvodů

U hromosvodu platí stejná pravidla jako v případě rodinného domu. Tedy, první revize se provádí při prvním uvedení do provozu. Následně se pak pravidelné kontroly odvíjejí od data, kdy byl hromosvod na dům umístěný a to následovně:

 • Hromosvody instalované do 1. 2. 2009 mají povinnost revize jednou za 5 let.
 • U hromosvodů instalovaných po 1. 2. 2009 musíte provádět vizuální kontrolu každé 2 roky, úplnou revizi jednou za 4 roky.

V případě úderu blesku nebo po celkové rekonstrukci (oprava střechy, zateplení a další zásahy do stavby) je také vyžadována mimořádná revize hromosvodu.

Revize komínů a kotlů

Pokud je ve vašem bytovém domě kotel a komín, je potřeba zajistit kontrolu a čištění. Kontroly se dělí opět podle typu paliva a příkonu kotle

 • Kotle na pevná paliva do 50 kW: Čištění spalinové cesty 2x ročně – můžete provést svépomocí. Kontrola spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče podle návodu výrobce – 1x ročně.
 • Kotle na pevná paliva nad 50 kW: Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče – 2x ročně.
 • Kotle na kapalná paliva do 50 kW: Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče – 3x ročně u čištění spalinové cesty, v dalších případech 1x ročně.
 • Kotle na kapalná paliva nad 50 kW: Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče – 1x ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce.
 • Kotle na plynná paliva do 50 kW: Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu – 1x ročně.
 • Kotle na plynná paliva nad 50 kW: Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění spotřebiče – 1x ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce.

Pokud komín nepoužíváte, nemusíte jej nechat kontrolovat, ale musí být jasně označen za nefunkční a chráněn před deštěm.

Revize plynových kotlů a rozvodů

Jestliže je v domě zavedený plyn, jsou majitelé nebo společenství vlastníků povinni provádět kontroly plynových zařízení každý rok. Následně je potřeba provést provozní revizi, kterou provádí specializovaný revizní technik a to každé 3 roky.

Revize výtahů

U výtahu v bytových domech je potřeba dělat provozní prohlídku, kterou dozorce provádí každých 14 dní. Odbornou prohlídku uskuteční způsobilá osoba každé 3 měsíce. Inspekční technik provede odbornou zkoušku každé 3 roky. A jednou za 6 let se musí provést inspekční prohlídka kterou dělá inspekční orgán.

Požární bezpečnost

Majitel bytového domu nebo jiná způsobilá oprávněná osoba musí také jednou ročně zkontrolovat provozuschopnost:

 • hasicích přístrojů, 
 • hydrantů, 
 • nouzového osvětlení, 
 • elektrické požární signalizace, 
 • nouzového osvětlení, 
 • větrání únikových cest,
 • požárního větrání 
 • a zařízení pro odvod kouře a tepla.

Dávejte si pozor na revize, ať vás v budoucnu nic nepřekvapí.