Vinkulace

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě. S tímto se můžete potkat při zřizování hypotečního úvěru, kdy po vás banka bude chtít vinkulaci pojištění nemovitosti.