BRKI

BRKI je zkratka pro bankovní registr klientských informací. Tento registr obsahuje záznamy o každé fyzické osobě, která měla, má nebo žádá o úvěr poskytovaný bankovní společností či stavební spořitelnou. Například hypoteční úvěr. Údaje jsou v BRKI shromažďovány na základě souhlasu klientů se zpracováním osobních údajů. Informace v registru jsou aktualizovány pravidelně jednou za měsíc a po skončení vašeho smluvního vztahu s finanční institucí, zůstávají v databázi ještě další 4 roky. Pokud o úvěrový produkt teprve žádáte, ale nezískáte jej, anebo se pro něj nerozhodnete, bude vaše žádost v BRKI evidována po dobu jednoho roku.