AktualityÚvěry

mBank ruší dofinancování hypotečního úvěru jiným úvěrem

Po doporučení od ČNB neposkytovat 100% hypoteční úvěry, začali lidé obcházet toto doporučení tak, že jako vlastní zdroje potřebné k získání hypotečního úvěru, používali úvěr ze stavebního spoření. To se ovšem České národní bance přestávalo líbit, a tak asi nějakým způsobem postrašila banky, aby to neumožňovali. Jako první se toho chytla mBank a nově už neumožňuje použít peníze z jakéhokoliv úvěru byť by byl i od jiné společnosti. Jak to bude v praxi probíhat? Pokud při schvalování žádosti o hypoteční úvěr mBank zjistí, že jste žádali v jiné instituci o jakýkoliv úvěru, bude jedna z podmínek pro čerpání hypotečního úvěru od mBank doložení odstoupení od žádosti toho úvěru v jiné instituci. A pokud mBank zjistí informaci o tom, že máte existující úvěr poskytnutý v posledních dvou měsících, poníží vám částku hypotečního úvěru tak, aby nepřekročila 90% LTV. Je zde výjimka, pokud prokážete že jste dané peníze použili na jiný účel než je nemovitost na kterou žádáte hypoteční úvěr.
„Doloží-li klient, že poskytnutý nebo žádaný úvěr je účelově vázaný na jinou investici než je daná
nemovitost (například na koupi auta, konsolidace jiný úvěrů apod.), pak je možné poskytnout
hypoteční úvěr do standardní výše (do 90% LTV).
Klient musí doložit relevantní dokumenty jednoznačně prokazujících účelovost – například úvěrovou
smlouvu, výpis z účtu apod.“

Uvidíme, která další banka s tímto taky přijde.