Karenční doba

Karenční (čekací) doba je způsob, kterým se chrání pojišťovny proti pojistným podvodům. Běží od počátku pojistné smlouvy po dobu stanovenou pojistitelem. Pokud v jejím průběhu nastane pojistná událost, nemáte nárok na pojistné plnění. Karenční doby jsou převážně u připojištění na nemoc. Délky se liší podle pojišťoven.