Indexace

Indexace je automatické navyšování pojistných částek o inflaci. S indexací se můžete setkat jak u pojištění majetku, tak u životního pojištění.