NRKI

NRKI je zkratka pro nebankovní registr klientských informací. Tento registr obsahuje záznamy o každé fyzické a právnické osobě, která měla, má nebo žádá o úvěr poskytovaný nebankovní společností. Například leasing. Údaje jsou v NRKI shromažďovány na základě souhlasu klientů se zpracováním osobních údajů. Informace v registru jsou aktualizovány pravidelně jednou za měsíc a po skončení vašeho smluvního vztahu s finanční institucí, zůstávají v databázi ještě další 4 roky. Pokud o úvěrový produkt teprve žádáte, ale nezískáte jej, anebo se pro něj nerozhodnete, bude vaše žádost v NRKI evidována po dobu půl roku.