Bonita

Bonita vyjadřuje důvěryhodnost jednotlivce nebo firmy. Souvisí s hospodařením jednotlivce nebo firmy a vyjadřuje tak jeho solventnost, kredibilitu, schopnost a ochotu dostát svým závazkům.