Cash flow

Cash flow (česky peněžní tok) je rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období, například za jeden měsíc.