PRIBOR

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je průměrná sazba, za kterou jsou si banky ochotny půjčovat na českém mezibankovním trhu peníze.