Povinné minimální rezervy

Povinné minimální rezervy nebo taky povinná míra rezerv (PMR) je stanovená část vkladů nebankovních subjektů, kterou banky musí mít uložené na účtě u centrální banky.

Aktuální hodnota PMR v Česku je 2 %. K poslední změně povinných minimálních rezerv došlo 7.10.1999. K tomuto dni dosáhla výše sazby PMR hodnoty stanovené Evropskou centrální bankou pro banky v Hospodářské a měnové unii.