IBAN

IBAN (v překladu International Bank Account Number) je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen EHP (Evropský hospodářský prostor, tj. 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). V tomto formátu je třeba číslo účtu použít v případě platby na účet v rámci EHP.