DIP (dlouhodobý investiční produkt)

DIP (dlouhodobý investiční produkt) je legislativní novinka, která vstoupila v platnost 1. 1. 2024 ve formě novely zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu. DIP rozšiřuje nabídku státem podporovaných produktů spoření na stáří, mezi které patří také doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění a investiční nebo kapitálové životní pojištění. Mezi největší výhody nového státem podporovaného produktu patří výrazně širší škála investičních nástrojů, které může nabízet také větší spektrum finančních institucí. Tato větší flexibilita umožňuje nabídnout klientům individuální investiční strategie složené z různých investičních nástrojů (např. akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo ETF). V praxi je tedy DIP spíše než samostatný produkt státem podporovaný režim pro finanční instituce, jako jsou třeba banky nebo investiční společnosti, který po splnění podmínek nabídne nejširší škálu investičních nástrojů pro které může být využit nárok na daňové úlevy.

Státní podpora DIP je tzv. nepřímá, tedy bez finančního příspěvku státu, ale s daňovými výhodami pro účastníka i pro příspěvky od jeho zaměstnavatele. Každý rok je možné ze základu daně odečíst vklady účastníka až do výše 48 000 Kč a také získat podporu zaměstnavatele až 50 000 Kč ze které neplatí daň ani pojistné.

Zákonodárci se inspirovali v zahraničí, kde jsou podobné nástroje velmi oblíbené – například Individual Savings Account (ISA) ve Velké Británii nebo Individual Retirement Account (IRA) v USA.