Podpojištění

Podpojištění je stav, kdy je pojistná částka nižší než aktuální hodnota předmětu pojištění. V případě pojistné události bude pojišťovna plnit ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k aktuální hodnotě předmětu pojištění. Například: Pokud má nemovitost aktuální hodnotu 5.000.000 Kč ale historicky byla pojištěna na 3.500.000 Kč, tak při pojistné události při které vznikne škoda na majetku v hodnotě 2.500.000 Kč, tak vám pojišťovna vyplatí pouze 1.750.000 Kč. Zbylých 750.000 Kč budete muset zaplatit ze svého.

Příklad podpojištění

Zkontrolujte si své pojistné smlouvy, zda pojistné částky odpovídají aktuálním hodnotám pojištěného majetku.