Budoucí hodnota

Budoucí hodnotu stanovuje odhadce a její výši určí podle toho za kolik bude nemovitost prodejná až proběhne plánovaná rekonstrukce nebo výstavba domu. Budoucí hodnota se nemusí rovnat nákladům na rekonstrukci či výstavbu.