SJM

SJM je zkratka pro společné jmění manželů, vzniká uzavřením manželství. Jde o specifickou formu spoluvlastnictví, která může vzniknout jen mezi manžely.