RPSN

RPSN je zkratka pro roční procentuální sazbu nákladů. RPSN vyjadřuje procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku. Do RPSN je započítán standardní úrok a další poplatky spojené s úvěrem. Například vedení úvěrového účtu, pojištění a poplatky.

Tip: Pokud ve vaší úvěrové smlouvě, podepsané po 1.12.2016, není uvedeno RPSN je tato smlouva neplatná. Můžete tak splatit pouze jistinu a nemusíte platit poplatky a úroky.