Pojistník

Pojistník je osoba která uzavřela pojistnou smlouvu a to bez ohledu na to, zdali se na něj vztahuje pojistné krytí nebo se pojistné krytí vztahuje k jiné osobě, která je v roli pojištěného.