Kovenant

Kovenant je podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce. Nejčastěji se kovenanty vyskytují u dluhopisů. V takovém případě jsou kovenanty závazky emitenta nad jeho právní povinnosti. Kovenanty mohou být zahrnuty přímo do podmínek dluhopisu nebo do samostatné smlouvy mezi emitentem a investory a jsou právně závazné. Kovenanty mají vliv na celkové riziko a výnosnost investice do dluhopisu. V oblasti finančnictví je tedy kovenant důležitým pojmem a klíčovým faktorem při rozhodování o investování.