Akontace

Akontace je částečná platba předem. S akontací se nejčastěji setkáte u leasingů nebo jiných úvěrů. Slovo akontace pochází z italského „a conto“ – na účet.