Garantovaný fond

Garantovaný fond je takový fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny.