Jmenovitá hodnota

Jmenovitá hodnota je peněžní částka, která je přiřazena určitému finančnímu nástroji, například dluhopisu. Jedná se o kontraktem stanovenou hodnotu, která je v tomto nástroji přímo uvedená. Je důležité si uvědomit, že jmenovitá hodnota může být odlišná od tržní hodnoty daného nástroje, která se může výrazně lišit v závislosti na poptávce a nabídce na trhu.